Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL

Specjalizujemy się rehabilitacji pooperacyjnej.

Wiemy jak bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić rehabilitacje po rekonstrukcji ACL. Posiadamy ponad 10 lat doświadczenia, kilkaset zakończonych sukcesem rehabilitacji ACL. Mamy doświadczenie w pracy ze sportowcami różnych dyscyplin.  

Gwarantujemy:

 • Innowacyjny protokół rehabilitacji

 • 10 lat doświadczenia pracy ze sportowcami i pacjentami pooperacyjnymi

 • Bezpieczna rehabilitacja

 • Doświadczona kadra medyczna

Cel rehabilitacji ACL etap 1:

 • Odzyskanie pełnego zakresu ruchomości w stawie.
 • Zniesienie bólu i obrzęku.
 • Leczenie innych kontuzji towarzyszących.

 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
 • Poprawa propriorecepcji i stabilizacji.
 • Nauka i realizacja ćwiczeń.
 • Powrót do życia zawodowego
 • Poprawa ogólnej sprawności fizycznej z nakierowaniem na cele sportowe pacjenta.
CELE ETAPU Pierwszego
 • Odzyskanie pełnego zakresu ruchomości w stawie.
 • Zniesienie bólu i obrzęku.
 • Powrót do życia zawodowego.
 • Nauka chodu i biegu.
 • Leczenie innych kontuzji towarzyszących.
 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
 • Poprawa propriocepcji i stabilizacji.
 • Nauka prawidłowego oddychania.
 • Nauka i doskonalenie ćwiczeń wzmacniających, siłowych i funkcjonalnych.
 • Poprawa ogólnej sprawności fizycznej.

Czas trwania rehabilitacji pozabiegowej: Etap 1 – Tygodnie od 1 do 12.
Postępowanie
 • Rozpoczęcie rehabilitacji: 2 dni po zabiegu operacyjnym.
 • Od 1 do 2 tygodnia: zniesienie i bólu i obrzęku, korekta chodu o kulach, praca nad zwiększeniem zakresu ruchomości w przedziale 0-60 stopni, Leczenie innych kontuzji towarzyszących, nauka prawidłowego oddychania metoda Butejko, techniki oddechowe poprawiające krążenie, jakość snu, regeneracje tkanek, pośrednia mobilizacja blizny.
 • Od 2 do 4 tygodnia: nauka chodu – stopniowe odrzucanie kul, zwiększenie zakresu ruchomości w przedziale – 5 do 90 stopni, pośrednia i bezpośrednia mobilizacja blizny, ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, proprioceptywne oraz stabilizacyjne. Nauka Leczenie innych kontuzji towarzyszących, ćwiczenia oddechowe poprawiające krążenie, jakość snu, regeneracje tkanek.
 • Od 4 tygodnia do 8 tygodnia: przywrócenie prawidłowego chodu – pełne obciążenie przywrócenie pełnej ruchomości w stawie, ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, ćwiczenia proprioceptywne oraz stabilizacyjne. Leczenie innych kontuzji towarzyszących. Wprowadzenie ćwiczeń funkcjonalnych, nauka i doskonalenie ćwiczeń siłowych pod kątem fizjoterapii.
 • Od 8 tygodnia do 12 tygodnia: Leczenie innych kontuzji towarzyszących. Wprowadzenie ćwiczeń funkcjonalnych, nauka i realizacja ćwiczeń siłowych pod kątem fizjoterapii. Przeprowadzenie kontrolnej diagnozy fizjoterapeutycznej po 3 miesiącach – badanie manualne, testy fizjoterapeutyczne, testy funkcjonalne, FMS, badanie składu ciała (TANITA).
Cele Etapu 2.
 • Przywrócenie optymalnej masy mięśniowej.
 • Zwiększenie wytrzymałości siłowej.
 • Poprawa gibkości i mobilności całego ciała.
 • Nauka i doskonalenie ćwiczeń siłowych.
 • Doskonalenie biegu.
 • Leczenie innych kontuzji towarzyszących.
 • Poprawa ogólnej sprawności fizycznej.
 • Powrót do sportu na poziomie rekreacyjnym.


Czas trwania rehabilitacji pozabiegowej: Etap 2 – Tygodnie od 13 do 24.

Postępowanie
 • Od 12 tygodnia do 20 tygodnia: leczenie innych kontuzji towarzyszących. Nauka ćwiczeń z odważnikami kulowymi Kettlebells metodą Strong First Girya poziom 1. Nauka ćwiczeń siłowych z użyciem sztang. Nauka ćwiczeń siłowych z własną masą ciała metodą Strong First Bodyweight. Programowanie treningu siłowego pod kątem przywrócenia odpowiedniej masy mięśniowej oraz rozwoju wytrzymałości siłowej. Nauka i realizacja ćwiczenia rozciągające pod kątem zwiększenia gibkości i mobilności całego ciała. Analiza i nauka biegu – lekkoatletyczne formy aktywności fizycznej.
 • Od 20 tygodnia do 24 tygodnia: Programowanie treningu siłowego pod kątem rozwoju siły mięśniowej. Ćwiczenia rozciągające pod kątem zwiększenia gibkości i mobilności całego ciała. Nauka i doskonalenie ćwiczeń ukierunkowanych na powrót do aktywności fizycznej w obrębie pracy zawodowej i sportu o charakterze rekreacyjnym. Przeprowadzenie kontrolnej diagnozy fizjoterapeutycznej po 3 miesiącach – badanie manualne, testy fizjoterapeutyczne, funkcjonalne, FMS, test sprawdzający zdolności siłowe, badanie składu ciała (TANITA).
Cele Etapu 3.
 • Osiągnięcie kompleksowego przygotowania motorycznego umożliwiającego powrót do sportu (na poziomie amatorskim lub wyczynowym).
 • Nauka zaawansowanych ćwiczeń oraz realizacja cyklów treningowych ukierunkowanych na wybraną dyscyplinę sportową.
 • Elementy sportów walki Kształtowanie ruchów wieloosiowych w stawach – zastosowanie 
 • Kształtowanie zdolności motorycznych: siła, wytrzymałość, szybkość, gibkość.
 • Analiza i poprawa techniki danej dyscypliny sportowej.

 

Czas trwania rehabilitacji pozabiegowej: Etap 3 – Sportowy – od 25. do 36. tygodnia

Postępowanie
 • Od 25 do 32 tygodnia: Analiza głównej dyscypliny sportowej pod kątem fizjologi, teorii treningu sportowego oraz potrzeb osoby powracającej do uprawiania sportu. Nauka i doskonalenie ćwiczeń z odważnikami kulowymi Kettlebells metodą Strong First Girya poziom 2. Nauka i doskonalenie elementów ze sportów walki – Boks/BJJ jak formy kształtujące koordynacje i wprowadzające kompleksowe ruchy wieloosiowe w stawach z naciskiem na ruchy rotacyjne. Programowanie treningu siłowego kształtującego wytrzymałość siłową przy użyciu odważników kulowych, sztang i ćwiczeń z własna masą ciała (SFG1, SFG2, SFB). Nauka i doskonalenie zaawansowanych technik oddechowych metodą Oxygen Advantage. Nauka i doskonalenie zaawansowanych ćwiczeń rozciągających i zwiększających mobilność, elementy jogi.
 • Od 32 tygodnia do 36: Nauka i doskonalenie ćwiczeń z odważnikami kulowymi Kettlebells metodą Strong First Girya poziom 2. Nauka i doskonalenie elementów ze sportów walki – Boks/BJJ jak formy kształtujące koordynacje i wprowadzające kompleksowe ruchy wieloosiowe w stawach z naciskiem na ruchy rotacyjne. Programowanie treningu siłowego kształtującego wytrzymałość siłową przy użyciu odważników kulowych, sztang i ćwiczeń z własna masą ciała (SFG1, SFG2, SFB). Nauka i doskonalenie zaawansowanych technik oddechowych metodą Oxygen Advantage. Nauka i doskonalenie zaawansowanych ćwiczeń rozciągających i zwiększających mobilność, elementy jogi. Nauka i doskonalenie lekkoatletycznych form aktywności fizycznej. Przygotowanie motoryczne bazujące na metodzie EXOS. Przeprowadzenie kontrolnej diagnozy fizjoterapeutycznej po 3 miesiącach – badanie, testy fizjoterapeutyczne, funkcjonalne, FMS, test sprawdzający zdolności siłowe, wydolnościowe.
Cele Etapu 4.
 • Programowanie treningu pod katem głównej dyscypliny sportu.
 • Kształtowanie wszystkich zdolności motorycznych na podstawie analizy danej dyscypliny i potrzeb zawodnika.
 • Osiągnięcie wyższego poziomu sprawności fizycznej w porównaniu ze sprawnością w okresie przed kontuzją.
 • Osiągnięcie kompleksowego przygotowania motorycznego umożliwiającego powrót do rywalizacji sportowej.

Czas trwania rehabilitacji pozabiegowej: Etap 4 – Tygodnie od 37. do 48.

Postępowanie
 • Od 36 tygodnia do 48: Nauka i doskonalenie ćwiczeń z odważnikami kulowymi Kettlebells metodą Strong First Girya poziom 2. Nauka i doskonalenie elementów ze sportów walki – Boks/BJJ jak formy kształtujące koordynacje i wprowadzające kompleksowe ruchy wieloosiowe w stawach z naciskiem na ruchy rotacyjne. Programowanie treningu siłowego kształtującego wytrzymałość siłową przy użyciu odważników kulowych, sztang i ćwiczeń z własna masą ciała (SFG1, SFG2, SFB). Nauka i doskonalenie zaawansowanych technik oddechowych metodą Oxygen Advantage. Nauka i doskonalenie zaawansowanych ćwiczeń rozciągających i zwiększających mobilność, elementy jogi. Nauka i doskonalenie lekkoatletycznych form aktywności fizycznej. Przygotowanie motoryczne bazujące na metodzie EXOS. Elementy i ćwiczenia z głównej dyscypliny sportowej. Przeprowadzenie kontrolnej diagnozy fizjoterapeutycznej po 3 miesiącach – badanie, testy fizjoterapeutyczne, funkcjonalne, FMS, test sprawdzający zdolności siłowe, wydolnościowe.

PAKIET ZAWIERA

 1. Konsultacja, diagnoza Fizjoterapeutyczna. (podczas pierwszej wizyty)
 2. 12 wizyt (3 wizyty tygodniowo) – terapia manualna, trening medyczny,
 3. 40 zabiegów fizykoterapii (zgodnie z zaleceniami). Cztery zabiegi z poniższych:
  • Krioterapia
  • Laser
  • Magneto
  • Elektropapia/Tens
  • Fonoforeza
 4. Badanie składu ciała (Tanita)
 5. Zaświadczenie, opinia po zakończeniu rehabilitacji po zabiegowej.
 6. ABC postępowania po zabiegu w formie materiałów multimedialnych.
 7. Zalecenia dotyczące odżywiania i suplementacji w okresie rekonwalescencji.
 8. Pogotowie fizjoterapeutyczne – możliwość konsultacji z fizjoterapeutą prowadzącym, bez kolejkowe umówienie
  wizyty we wczesnym etapie pooperacyjnym.

PAKIET ZAWIERA

 1. Konsultacja Fizjoterapeutyczna, zaplanowanie rehabilitacji (podczas pierwszej wizyty).
 2. 36 wizyt (3 wizyty tygodniowo) – terapia manualna, trening medyczny.
 3. Szyna CPM – 10 zabiegów.
 4. Trening BBR – Trening okluzyjny
 5. 60 zabiegów fizykoterapii (zgodnie z zaleceniami). Cztery zabiegi do wyboru:
  • Krioterapia
  • Laseroterapia
  • Magnetoterapia
  • Elektropapia
  • Fonoforeza
 6. Wypożyczanie elektro stymulatora do użytku domowego, 14 dni.
 7. Badanie motoryki chodu, prawidłowość chodu (sensor medica Podoscan)
 8. Zalecenia dotyczące odżywiania i suplementacji w okresie rekonwalescencji.
 9. ABC postępowania do zabiegu, zalecenia.
 10. Kontrolna diagnoza fizjoterapeutyczna po 3 miesiącach:
  • badanie manualne,
  • testy fizjoterapeutyczne,
  • testy funkcjonalne,
  • FMS,
  • Badanie składu ciała (Tanita)
 11. Pogotowie fizjoterapeutyczne – możliwość konsultacji z fizjoterapeutą prowadzącym, bezkolejkowe umówienie wizyt.

PAKIET ZAWIERA

 1. Konsultacja, diagnoza Fizjoterapeutyczna (podczas pierwszej wizyty).
 2. 24 wizyty ( 2 wizyty tygodniowo) – terapia manualna, trening medyczny.
 3. Kontrolna diagnoza fizjoterapeutyczna po 3 miesiącach
  • badanie manualne,
  • testy fizjoterapeutyczne,
  • testy funkcjonalne,
  • FMS,
  • Badanie składu ciała (Tanita)
 4. Zalecenia dotyczące odżywiania i suplementacji w okresie treningowym.
 5. Indywidualny plan treningowy po zakończeniu rehabilitacji.

PAKIET ZAWIERA

 1. Konsultacja, diagnoza Fizjoterapeutyczna (podczas pierwszej wizyty).
 2. 36 wizyty (3 wizyty tygodniowo) – terapia manualna, trening medyczny.
 3. Kontrolna diagnoza fizjoterapeutyczna po 3 miesiącach
  • badanie manualne,
  • testy fizjoterapeutyczne,
  • testy funkcjonalne,
  • FMS,
  • Badanie składu ciała (Tanita)
 4. Zalecenia dotyczące odżywiania i suplementacji w okresie treningowym.
 5. Indywidualny plan treningowy po zakończeniu rehabilitacji.

PAKIET ZAWIERA

 1. Konsultacja, diagnoza Fizjoterapeutyczna (podczas pierwszej wizyty).
 2. 36 wizyt (3 wizyty tygodniowo) – terapia manualna, trening medyczny.
 3. Zalecenia dotyczące odżywiania i suplementacji w okresie treningowym.
 4. Indywidualny plan treningowy po zakończeniu rehabilitacji.
 5. Kontrolna diagnoza fizjoterapeutyczna po 3 miesiącach –
  • badanie manualne,
  • testy fizjoterapeutyczne,
  • testy funkcjonalne,
  • FMS,
  • badanie składu ciała (Tanita),
  • test sprawdzający zdolności siłowe.

PAKIET ZAWIERA

 1. Konsultacja, diagnoza Fizjoterapeutyczna (podczas pierwszej wizyty).
 2. Możliwość kontaktu z trenerem klubowym.
 3. 36 wizyt (3 wizyty tygodniowo) – trening medyczny.
 4. 1 konsulacja dietetyczna.
 5. Badanie wydolnościowe – SportsLab
 6. Kompleksowe przygotowanie motoryczne umożliwiające powrót do rywalizacji sportowej.
 7. Indywidualny plan treningowy po zakończeniu rehabilitacji.
 8. Zalecenia dotyczące odżywiania i suplementacji w okresie treningowym.
 9. Kontrolna diagnoza fizjoterapeutyczna po 3 miesiącach –
  • badanie manualne,
  • testy fizjoterapeutyczne,
  • testy funkcjonalne,
  • FMS,
  • badanie składu ciała (Tanita),
  • test sprawdzający zdolności siłowe.
 10. Zaświadczenie, opinia po zakończeniu rehabilitacji.

Metody treningowe:

Exos, Strong First Girya, Oxygen Advantage