Bolesne współżycie – Dyspareunia

Dyspareunia – czyli odczuwanie bólu w trakcie stosunku

jest osobno występującą jednostką chorobową w klasyfikacji ICD-10, dlatego nie należy jej bagatelizować i usprawiedliwiać hasłem „taka Pani uroda”.

Na bolesność podczas stosunku może wpływać szereg różnych czynników, zarówno psychicznych jak i fizycznych.

1. Dyspareunię możemy podzielić na:

 • Pierwotną – występującą od pierwszej inicjacji seksualnej
 • Wtórną – czyli taką, która nastąpiła po okresie bezobjawowych, bezbolesnych stosunków – np. w wyniku urazu psychicznego, zmian w obrębie narządu rodnego, chorób przewlekłych czy też porodu.

2. W gabinecie bardzo często spotykamy pacjentki z bolesnymi stosunkami po porodzie. Dyspareunia poporodowa dotyczy nie tylko pacjentek po porodach siłami natury z uszkodzeniem krocza (episjotomia, pękniecie) czy z powikłaniami w trakcie porodu (konieczność użycia próżnociągu lub kleszczy), ale i pań po cesarskim cięciu.

3. Stosunki płciowe, w dłuższej perspektywie czasu, nie powinny być bolesne – a w czasach, kiedy mamy dostęp do różnego rodzaju specjalistów – tym bardziej – powinnyśmy szukać przyczyn i rozwiązań.

Czasami wystarczy wizyta u ginekologa, innym razem potrzebna jest holistyczna opieka – zarówno psychologa czy seksuologa jak i fizjoterapeuty.

4. Czynniki, które wpływają na wystąpienie dolegliwości bólowych po porodzie, to m.in.:

 • laktacja – wpływa na suchość śluzówki, co związane jest z niskim poziomem estrogenu i wysokim poziomem prolaktyny. Kobiety karmiące bardziej podatne są też na infekcje.

Laktacja wpływa również na spadek libido.

 • okołoporodowe urazy krocza – otarcia, pęknięcia, nacięcia, a w związku z tym świeże blizny, które generować mogą dyskomfort
 • dysbalans mięśniowy – w obrębie mięśni dna miednicy, ale i innych grup mięśniowych
 • po cesarskim cięciu – zrosty wewnątrzbrzuszne oraz często występujące wzmożone napięcie mięśni dna miednicy
 • czynniki psychiczne (dot. zazwyczaj obawy przed powrotem do współżycia po porodzie, czyli tzw. „drugiego pierwszego razu” – czy będzie mnie bolało? Czy partner będzie mnie odczuwał tak samo jak przed porodem?)

Fizjoterapia uroginekologiczna wykorzystuje metody, które cieszą się dużą skutecznością w walce z bólem podczas stosunku.

Do metod fizjoterapeutycznych należą:

 • ćwiczenia oddechowe
 • praca na przeponie
 • praca nad dysbalansem mięśniowym zarówno w rejonie dna miednicy jak i okolicy miednicy, kręgosłupa, powłok brzusznych
 • praca na bliźnie – masaż i mobilizacja blizny krocza, nauka autoterapii pacjentki
 • jeśli jesteś po CC – mobilizacja blizny i nauka autoterapii
 • aktywacja mięśni dna miednicy.