666 993 383

   biuro@fizjosportmed.pl

Terapie Specjalistyczne


Terapia Manualna

Terapia ManualnaForma terapii zaburzeń narządu ruchu. Jest często błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które w przeciwieństwie do terapii manualnej nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej. Należy do dziedziny fizjoterapii i jest poparta badaniami naukowymi.
Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych. W Polsce szkolenia z terapii manualnej odbywają się jako szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów oraz lekarzy.

 

Terapia Mięśniowo-Powięziowa / Terapia Tkanek Miękkich / Terapia Punktów Spustowych

Terapia Punktów SpustowychWspółczesne metody diagnozowania i leczenia zaburzeń tkanek miękkich polegają na wykorzystaniu szeregu wysublimowanych technik. Rozumiemy przez to zbiór metod, w których wykorzystuje się zabiegi energizacji mięśni, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, techniki aktywnego rozluźniania, terapię punktów spustowych, oraz ocenia się zaburzenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego pacjenta, w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich i przywrócenia równowagi mięśniowo-powięziowej ciała. Techniki mięśniowo-powięziowe wykorzystują zjawisko rozluźniania powięzi i przekraczania bariery tkankowej, usuwając wzmożone napięcie dążą do prawidłowego, pełnego zakresu ruchomości.Taki sposób pracy z pacjentem jest bardzo efektywny zarówno jako forma diagnozy, jak i terapii i jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjenta. Wykorzystując informacje zwrotne w komunikacji z pacjentem, terapeuta może znaleźć i efektywnie leczyc wzmożone napięcie i ograniczenie tkankowe, którego nie da się leczyć w inny sposób. Techniki mięśniowo-powięziowego rozluźniania są bezpieczne i nie doprowadzają do nadmiernego rozciągnięcia mięśni. Terapia może być zastosowana jako krótko i długoterminowa oraz w ostrych, jak i przewlekłych stanach zapalnych.

 

Fibroliza Mięśniowo-Powięziowa (Haczykowanie)

HaczykowanieTechniki pracy mięśniowo- powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków (czyli tzw. „haczykowanie”) jest to metoda leczenia bólu układu ruchu polegającą na uwalnianiu zrostów ciałek drażniących, umiejscowionych międzypowięziowo, za pomocą mobilizacji przy użyciu przykładanych do skóry haczyków. Szczególnym wskazaniem do stosowania tej metody jest ból pochodzenia urazowego, znakomicie sprawdza się ona przy wszelkiego rodzaju urazach sportowych, np. przy zapaleniu ścięgien, zapaleniu okołostawowym, neuralgii, bólu lędźwiowym, rwie kulszowej, deficytach ruchomości występujących po zabiegach chirurgicznych.

 

Fascial Distortion Model – FDM

Fascial Distortion ModelCelem każdej interwencji według FDM to anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli dystorsja powięzi zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły nie ma długotrwałych czasów rekonwalescencji zatem szybki powrót do aktywności fizycznej jest możliwy.

Metoda Typaldosa znajduje zastosowanie przy:

 • ostrych bólach spowodowanych przez skręcenia i zwichnięcia stawów
 • urazy sportowe np. naciągnięcia więzadeł, stłuczenia, naderwania włókna mięśniowego, etc
 • bólach pleców, krzyża, ramion i karku
 • ograniczeniach ruchomości
 • objawach takich jak odrętwiałość lub mrowienie oraz słabość/osłabienie lub niestabilność
 • pewnych objawach, które zazwyczaj są przydzielane schorzeniom internistycznym

 

Metoda PNF

Metoda PNFPNF Metoda PNF z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

Celem metody PNF jest:

 • ponowna nauka (reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została utracona bądź zaburzona w wyniku choroby lub urazu
 • holistyczne czyli całościowe, podejście do pacjenta – globalne spojrzenie na pacjenta a nie na uszkodzoną strukturę
 • uwzględnienie możliwości i potencjał pacjenta. Koncepcja PNF zakłada iż każdy człowiek posiada nienaruszony potencjał – wzmacniamy i wykorzystujemy to co pacjent może wykonać na poziomie nie tylko fizycznym ale i umysłowym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest pobudzenie, mobilizacja i pełne wykorzystanie rezerw czynnościowych tkwiących w organizmie, motywujących do dalszego działania
 • bezbolesna i przyjazna dla pacjenta praca
 • proces rehabilitacji odbywa się na poziomie czynnościowym, strukturalnym i społecznym

 

Taping

TapingTerapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych. Adresatem terapii może być każda osoba, u której testy wskazują na możliwość redukcji objawów.Testy dają ocenę ogólnego funkcjonowania (zaburzeń prawidłowego funkcjonowania) organizmu oraz informacje jakie obszary są zaburzone i związane z istniejącymi objawami.

 

Akupunktura

AkupunkturaAkupunktura jest metodą oddziaływania na funkcje organizmu poprzez wkłuwanie igieł w określone miejsce na ciele. W szerszym znaczeniu obejmuje również inne sposoby stymulacji tych punktów, takie jak akupresura, fotopunktura, elektropunktura, czy moksa. Żeby zapewnić maksymalną skuteczność działania dobór konkretnych punktów, jak i rodzaj stymulacji powinien odbywać się według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W paradygmacie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej działanie akupresury i akupunktury opisywane jest jako harmonizacja przepływu energii w ciele człowieka. Medycyna zachodnia od wielu lat intensywnie bada zjawisko akupunktury.

Aktualnie postuluje następujące mechanizmy działania tej metody:

 • wpływ na wydzielanie endogennych opioidów i za ich pośrednictwem na odczuwanie bólu, nastrój i niektóre inne funkcje układu nerwowego
 • wpływ na wydzielanie serotoniny i wtórnie na:
  • nastrój, sen i niektóre inne funkcje mózgu
  • apetyt i funkcje układu pokarmowego
  • zstępujące szlaki modulacji bólu
  • wpływ na wydzielanie hormonu adrenokorytkotropowego, co skutkować może działaniem przeciwzapalnym
  • wpływ na wydzielanie tlenku azotu, a przez to na zaopatrzenie w krew konkretnych regionów mózgu i ciała
  • wpływ na wydzielanie oksytocyny i wazopresyny, co umożliwia regulację ciśnienia tętniczego krwi i niektórych funkcji układu rozrodczego
  • wpływ na wydzielanie anandamidu i za pośrednictwem tej substancji na szlaki: kanabinoidowy i waniloidowy
  • zmianę przestrzennej konformacji włókien kolagenu, pobudzenie fibroblastów i przewodzenie sygnału wzdłuż włókien tkanki łącznej

 

NDT Bobath

NDT BobathTerapia neurorozwojowa jest szczególnie przydatna w pracy z wcześniakami, niemowlętami i dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Terapeuta ćwicząc całe ciało dziecka, wspomaga wykonanie ruchu w prawidłowych wzorcach i tym samym dostarcza maluszkowi odpowiednich doświadczeń sensomotorycznych, jednocześnie dziecko jest cały czas aktywizowane do pracy. Każdy ruch jest połączony z przenoszeniem ciężaru ciała, a rodzaj i tempo terapii dobierane jest indywidualnie do problemów dziecka.

Wskazania do terapii NDT–Bobath:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce, przepuklina oponowo- rdzeniowa, wodogłowie, małogłowie)
 • zespoły genetyczne
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • opóźnienia w rozwoju prawidłowym
 • asymetria ułożeniowa
 • zaburzenia koordynacji psychoruchowej zaburzenia napięcia mięśniowego (podwyższone/obniżone napięcie mięśniowe)
 • dzieci przedwcześnie urodzone
 • uszkodzenia okołoporodowe
 • kręcz szyi

 

Trening Oddechowy Spirotiger

www.centrumspirotiger.pl